Så lyckas du med lasersvets.

Så lyckas du med lasersvets.

Laser kan användas för både svetsning och skärning/bearbetning av material. Laserstrålen fokuseras med hjälp av ett linssystem eller speglar till några tiondels mm, som ger en koncentrerad uppvärmning av materialet och en låg sträckenergi. Strålen divergerar inte och når långt i luften utan att förlora energi. Du behöver alltså inte placera lasersvets huvudet i laserns omedelbara närhet.

Lasersvetsning finns i två varianter: värmeledningssvetsning eller nyckelhåls svetsning. I värmeledningssvetsning överförs laser energin till materialet  från en energikälla som rör sig över materialets yta.

Principen är att laserstrålen värmer upp materialets yta och värme leds in i materialet radiellt ifrån där laserstrålen träffar materialet. Den smälta som bildas är ungefär halvcirkelformad. Vid nyckelhåls svetsning ger en fokuserad stråle med hög effekttäthet en mycket snabb uppvärmning av materialet följt av smältning och förångning.

När materialet förångas bildas en kavitet som tränger djupt ned i materialet. Du använder en skyddsgas för att skydda lins och svets, vanligen helium eller argon.

Lasersvetsning utförs i huvudsak som en överlapps fog. Metoden kräver noggrannare preparering eftersom det i princip bara accepteras små spaltöppningar. Tillsatsmaterial måste användas vid större spaltöppning.

Med lasermetoden kan de flesta metaller svetsas. Olegerade, låglegerade och rostfria stål svetsas inom dimensions området t= 0,1- 20mm. Även svåra material som titan kan svetsas. Aluminium kan svetsas inom t= 0,1- 5mm.

Tillbaka till blogg