Nyckelhålsvets vs värmeledningssvets.

Nyckelhålsvets vs värmeledningssvets.

Den energi som behövs för att smälta metallerna kan komma från en gasflamma, elektrisk båge, elektronstråle, laser, friktion, ultraljud eller högt tryck, till exempel i en explosion. De olika svetsmetoderna kan delas in i punktsvetsmetoder, smältsvetsmetoder och övriga svetsmetoder. Vid punktsvetsning används tryck för att utföra svetsen, med eller utan värme. Smältsvetsning hettar upp fogytorna till smälttemperatur så de smälter samman, med eller utan tillsatsmaterial.

Svetsning med laser ger lokal uppvärmning utan att påverka omgivande material

Lasersvetsning är en smältsvetsmetod som utförs med hjälp av en laserstråle som har hög energitäthet och endast medför lokal uppvärmning. Processen är så snabb att produkten är ihopsvetsad innan värmen från svetsen har spridit sig till det omgivande materialet. Detta ger minimal värmepåverkan och liten risk för deformationer. Bearbetningshastigheten är dessutom oftast mycket högre jämfört med konventionell svetsning.

Laserstrålen styrs med hög noggrannhet. Det gör det möjligt att sammanfoga material som tidigare varit svåra att förena, till exempel aluminium och koppar (på grund av deras olika smältpunkter). Den höga precisionen gör det även möjligt att fästa tunna folier på tjocka ämnen. Inom många industrier finns ett behov av enkelsidig svetsning, och då är svetsning med laser ett utmärkt alternativ. Genom att laserstrålen smälter exakt rätt mängd material lämnas en fog med ytterst fina toleranser som sällan behöver någon efterbearbetning som riktning, slipning eller polering.

Nyckelhålsvets vs värmeledningssvets – två metoder av lasersvets

Svetsning med laser kan delas in i två typer: nyckelhålsvets och värmeledningssvets.

Nyckelhålssvets ger minimalt med termiska spänningar och formförändringar

Vid nyckelhålsvetsning skapar den högintensiva laserstrålen ett plasmahål i materialet vilket gör att en liten del av materialet förångas. Det förångade materialet skapar ett högt tryck som pressar smält material åt sidan, så att strålen kan tränga djupare ner i materialet jämfört med till exempel värmeledningssvets. Detta resulterar i en djup och snabb svets med minimal värmepåverkan på grundmaterialet, och därmed minimalt med termiska spänningar och formförändringar. Förutom att ge betydligt mindre värmetillförsel till materialet, och därmed mindre formpåverkan, är nyckelhål svetsning en mycket snabbare metod än traditionell svetsning. Normalt är svetshastigheten med laser cirka 5 till 10 gånger snabbare jämfört med TIG-svetsning.

Värmeledningssvets resulterar i en snygg svetsyta

Vid värmeledningssvets värmer laserstrålen upp översidan på materialet som ska svetsas. Värmen leds då ner i materialet och skapar intrång av svetsen. Den här svetsmetoden används i första hand på tunnare material. Fördelen med värmeledningssvets jämfört med konventionella svetsmetoder är att det är enklare att uppnå en snygg svetsyta.

Tillbaka till blogg