Mobil lasersvets, en lönsam investering

Mobil lasersvets, en lönsam investering

 Vilka dina behov och utmaningar kan lasersvetsning lösa?

Det finns många problem som kan lösas med ett investering i ny teknik. Här är några:

- Företaget behöver öka sin produktionskapacitet.

- Företaget kan ha problem med produktkvaliteten; felutfallet är för högt.

- Produkterna kräver mycket efterbearbetning

- Kostnadsfrågor: kan något i produktionsprocessen göras mer effektivt?

- Företaget kan inte längre använda traditionell teknologi.

- Kan du komma ner i kostnader, och samtidigt höja sin kapacitet?

Många som inte använt laserteknologi tidigare och därför känner inte till hur det kan gynna deras produktion. Vi går igenom hur tekniken fungerar, och informerar kunden om vad den skulle kunna bidra med i verksamheten.

För att ta reda på om ett byte av utrustning kan lösa din problem krävs ett nära dialog mellan oss som utvecklar lasermaskin och dig som ska använda den. Först och främst behöver vi titta närmare på produktionsprocessen och produkterna som ska tillverkas, för att kunna göra en första bedömning om hur förutsättningarna för att använda laser ser ut.

Sedan behöver vi sätta oss och räkna på olika variabler i produktionsprocessen:

- Operationstider: Hur långa är svetstiderna och härdningstiderna med den metod du använder idag? Tillsammans kan vi göra en bedömning av vad motsvarande tider skulle kunna bli med lasersvetsning.
- Timkostnader för maskin och personal
- Reparations kostnader: hur mycket kostar det man tvingas reparera eller i värsta fall kassera?
- Efterbearbetning: hur mycket tid och pengar lägger du idag på slipning, polering och riktning?
- Kostnader för förbrukningsmaterial: om man till exempel svetsar med traditionella metoder så tillför man tråd och gas, vilket inte säkert behövs när man svetsar med laser.

Vad sparar du på att investera i och använda sig av lasersvetsning, jämfört med den metod och de material man använder sig av i dagsläget? Vad vill du ha för avskrivningstid på din laserstation? Så får du se klart vinsterna med din investering i laserutrustning.

Den kostnad som är det svårast att få fram, är den över kvalitetsbrister. Det enklaste sättet att få grepp om det här är att titta på hur många produkter som kasseras, och hur mycket material och produktionstid som läggs på dem. Därtill kan det finnas kostnader för returer och reklamationer, men de största kvalitetsbrist kostnader hittar man i regel i tillverkningen.

Tillbaka till blogg