Hur fungerar lasersvetsteknik?

Hur fungerar lasersvetsteknik?

Lasersvetsning (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) är en smältsvetsprocess där metaller eller termoplaster sammanfogas med en fokuserad laserstråle. Det är den mest avancerade typen av svetsmetod och kan användas i många branscher, från flyg- och medicinsk utrustning till tillverkning av fina smycken.


Hur fungerar lasersvetsteknik?

I lasersvetsprocessen fokuseras en koncentrerad ljusstråle på kaviteten mellan materialen som ska sammanfogas. Den kraftfulla laserstrålen smälter materialen i sina sömmar och smälter samman till en fog. Med en sådan högkoncentrerad värmekälla som används kan lasersvetsning i tunna material utföras med höga hastigheter. I tjockare material kan lasersvetsning ge djupa och smala svetsar.

Det finns två typer av lasersvetsning:

Värmeledningssvetsning

Vid värmeledningssvetsning värmer laserstrålen materialytan över materialets smältpunkt. Processen används för att producera svetsar som inte kräver hög svetshållfasthet. Denna typ av svetsning görs med en lågeffektlaser under 500W. Värmeledningssvetsning ger jämna och estetiska svetsar.

Nyckelhålssvetsning

Vid nyckelhålssvetsning värmer laserstrålen materialytan till förångningspunkten och tränger djupt in i materialet. Detta skapar ett nyckelhål med ett plasmaliknande tillstånd. Temperaturen stiger över 10 000K. Denna typ av svetsning görs med en högeffektlaser över 105W/mm2.

Tillbaka till blogg